PMen raamatupidamistarkvara

Koosneb üheksast moodulist

Kassa/pank

Raha liikumine

Arveldused

Võlad ja ettemaksed

Pearaamat

Koond

Eelarve

Plaan

Palk

Töötasud, kinnipidamised, erisoodustused

Põhivarad

Varade nimekirjad koos kulumi arvestusega

Materjalid

Varade liikumine koguselise arvestusega

Arved

Arvete automaatne genereerimine

Personal

Töötajate nimekirjad ja muud andmed