Põhivara import pearaamatusse
Põhivara arvelevõtmine
-) Imporditakse põhivara kanded, kus arvelevõtmise kuupäev jääb valitud perioodi.
-) Imporditakse põhivara kanded, kus kreedit konto ei ole seotud kassa/panga või arvelduste objektiga.


-) Importimisel tehakse kaks kannet:

*) varasema kulumi arvelevõtmine;
*) algmaksumuse/jääkmaksumuse arvelevõtmine.


-) Kannete moodustamiseks on kolm varianti sõltuvalt sisestatud andmetest.

1. kui on valitud ainult kreedit konto või kreedit konto on sama, mis varasema kulumi deebet konto ja kui on valitud ainult arvele rahavoog või arvele rahavoog on sama, mis on tulnud rahavoog.

kanded sellisel juhul:
- varasem kulum deebet põhivara arvele ja kreedit põhivara kulum;
- jääkmaksumus deebet põhivara arvele ja kreedit kande kreedit konto.

2. kui valitud kreedit konto ja varasema kulumi deebet konto on erinevad ja kui on valitud ainult arvele rahavoog või arvele rahavoog on sama, mis on tulnud rahavoog.

kanded sellisel juhul:
- varasem kulum deebet varasema kulumi deebet ja kreedit põhivara kulum;
- algmaksumus deebet põhivara arvele ja kreedit kande kreedit konto.

3. kui valitud arvele rahavoog ja tulnud rahavoog on erinevad.

ühepoolsed kanded sellisel juhul:
- varasem kulum deebet varasema kulumi deebet ja tulnud rahavoog;
- varasem kulum kreedit põhivara kulum ja arvele rahavoog;
- algmaksumus deebet põhivara arvele ja arvele rahavoog;
- algmaksumus kreedit kande kreedit konto ja tulnud rahavoog.