PMen juhend

Arved


Koguste import Exceli failist

Arvete koostamiseks vajalikud kogused saab importida Exceli tabelist

Importimiseks on 2 võimalust:

Faili struktuur peab olema kirjeldatud Seadistuse aknas ülevalt Programm. Seadistus on ühine mõlemale impordi võimalusele

Seadistuse parameetritega määratakse Exceli tabeli leheküljed, read ja veerud, kust toimub vajalike andmete lugemine

Näidis:

Koguste import tekstifailist

Import toimub tabulaatoriga eraldatud tekstifailist.

Ühes failis võivad olla erinevate allüksuste andmed.

Iga rida on üks asutus/isik ja saaja (tasu definitsioon).

Ühel real võivad olla kogused mitme tasu kohta.

Esimene rida peab olema veergude pealkirjad. Veerud:

Alates viiendast veerust on tasud. Esimesel real nimetus ja järgnevatel kogused.

Kui ei leita kehtivat tasude definitsiooni või allüksust, siis importi ei toimu.